Kijkje in Atelier Manenburg

Oeroud bolwerk met 84 jaar beeldhouw-traditie

Atelier Manenburg is een uniek beeldhouwatelier in het eeuwenoude bolwerk Manenburg aan de stadsbuitengracht van Utrecht. Het bolwerk werd rond 1550 in opdracht van Karel V gebouwd door Willem van Noort. In de loop der eeuwen nam het militaire belang van het bolwerk steeds verder af. Nadat de landschapsarchitect Zocher Manenburg tot een romantische heuvel had omgetoverd nam de Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont er in 1940 zijn intrek.

 

Nog altijd in functie als atelier

Pieter werkte er maar liefst 57 jaar en maakte er beroemde beelden als Anne Frank, de bizon, merrie met veulen, tal van portretten en het bekende beeldje van de Edison. Ook de beeldhouwers Dick Aerts, Peter Hoogerwerf en Paulus Reinhard werkten geruime tijd op het Atelier. Manenburg is overigens tot op de dag van vandaag in functie als atelier, geheel conform de wens van Pieter d'Hont. Op dit moment werken Emilio Timp en Amiran Djanashvili er als beeldhouwer, Amiran geeft er ook boetseer-cursussen.

 

De huidige beeldhouwers van Atelier Manenburg

Emilio Timp

Emilio Timp (1993) speelt in zijn werk met biomorfe vormen, eenvoud en abstractie. Zijn hang naar harmonie en fascinatie voor de esthetische ervaring zijn de brandstof voor zijn   makers-schap.

 

Amiran Djanashvili

Amiran studeerde in 1987 af aan de State Art Academy in Tiblisi (Georgië) en woont en werkt sinds 1991 in Nederland. Hij houdt van constructieve vormen en wat hem betreft moet een beeld veel meer zijn dan een façade. 

 

Pieter d'Hont

De Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont werkte bijna zestig jaar op Manenburg. Het oeuvre van Pieter d’Hont is niet alleen buitengewoon omvangrijk, het getuigt ook van grote veelzijdigheid: in de keuze van onderwerpen en materialen, in de technische uitvoering en in de verbeelding. Meer over zijn werk op www.pieterdhont.nl

 

Vereeuwigd

Vele bekende Nederlanders, waaronder prins Willem-Alexander, John Kraaykamp, kardinaal Alfrink, Henk van Ulsen, Peter Schat, Jaap van Praag, Lien Vos en Henk Vonhoff, hebben in atelier Manenburg geposeerd.

 

Bekende beelden

Tot de bekendste beelden van Pieter behoren Anne Frank, de Edison, de bizon en merrie met veulen. Alleen al in de stad Utrecht zijn tientallen beelden van Pieter te bewonderen maar ook ver daarbuiten.  

 

Boek

Pieter overleed op 12 juni 1997 op 80-jarige leeftijd. In het boek Beeldhouwer Pieter d’Hont. Leven en werk 1917- 1997 door Jan Teeuwisse, Taco Slagter en Mirjam Beerman (Spectrum) valt veel te lezen over leven en werk van Pieter.  

 

Komende evenementen

Open Monumentendag - zaterdag 14 september 2024

Het atelier is vrij toegankelijk op Open Monumentendag van 11.00 tot 17.00.

Atelierroute Utrecht - Wordt nog aangekondigd

Kom kijken in het Atelier.

Historie van het bolwerk Manenburg

Atelier Manenburg is één van de overgebleven stadsverdedigingswerken uit de tijd van Karel V (1500-1558) in het Utrechtse museumkwartier. Bij de restauratie zijn door de afdeling Monumenten onder andere bijzondere vloeren en originele schietgaten uit de middeleeuwen blootgelegd. 

 

Bastions

Naast Manenburg zijn er nog twee stenen bastions in Utrecht: Sonnenburg en Sterrenburg. De bolwerken werden door de Utrechtse stadsbouwmeester Willem van Noort gebouwd om de stad aan de noord- en oostzijde te beschermen. De bastions werden destijds bij hun totstandkoming (1544-1558) opgesierd met beelden. Een deel van die beelden is nog te zien bij Sterrenburg. 

 

Heropend in 2001

Op 20 oktober 2001 is atelier Manenburg feestelijk heropend door de Utrechtse burgermeester mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf. Dankzij de schenking van vitrines door het Prins Bernhard Cultuurfonds konden ook de kleinere plastieken van de beeldhouwers worden geëxposeerd. Manenburg heeft naast zijn historische betekenis als bolwerk, als hoofdfunctie de werkplaats voor een beeldhouwer. Daarnaast is er een permanente kleine expositie van het oeuvre van Pieter d’Hont in de linker bovengang op aanvraag te bezichtigen. Atelier Manenburg is alleen geopend op Open Monumentendagen en de Atelierroute Utrecht. Sporadisch zijn er culturele evenementen, performances of lezingen, altijd met een link naar (beeldhouw)kunst. Zie hiervoor ook de evenementen-agenda hierboven.

 

Lees hier een boeiend artikel over het bolwerk Manenburg van Arjan den Boer in de DUIC.

De stichting

Nadat Pieter d’Hont 57 jaar in Manenburg had gewerkt was het zijn vurige wens het atelier tot in de eeuwigheid te behouden als beeldhouwwerkplaats. En dat is dan ook het hoofddoel van de Stichting Pieter d’Hont.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Ernst Sweens, voorzitter
  • Nick van Hagen, penningmeester
  • Hugo de Haas van Dorsser, secretaris, kvhw@xs4all.nl
  • Sebastiaan d’Hont, lid, 06-2607 4003

Word vriend

Het ligt in de bedoeling van de Stichting Pieter d'Hont om op niet al te lange termijn een lidmaatschap als Vriend of vriendin van het Atelier mogelijk te maken. 

 

Uiteraard is ook daarvan het hoofddoel: het tot in de eeuwigheid behouden van Manenburg als beeldhouw-atelier. 

 

Zodra er meer nieuws is over dit initiatief zullen we hierover nader communiceren. 

Bezoekadres:

Atelier Manenburg

Wijde Doelen 27

3512 XM Utrecht

 

Vragen of nader contact met de stichting? Stuur een mail naar Hugo de Haas van Dorsser, secretaris: kvhw@xs4all.nl  

 

Foto's: Femke Berkhout. Portret Emilio: Nyre Tiessen.